locatie
bereikbaar
ligging
omarmt de waal
vogelvlucht

Nijmegen omarmt de Waal

Nijmegen verandert van een stad aan de Waal in een stad waar de Waal doorheen stroomt. Waalfront is een belangrijk onderdeel van die verandering. In vogelvlucht zijn dit de andere grote projecten en stadsdelen die de Waal straks omarmen:

Stadsbrug: Waalsprong dichterbij

Nijmegen heeft eindelijk een tweede oeververbinding om al het verkeer in en uit de stad te verwerken: De Oversteek. Deze verbindt Nijmegen West met de Waalsprong. De Stadsbrug zorgt voor een betere bereikbaarheid en een betere spreiding van het verkeer over de stad. En bovendien maakt deze brug de relatie met de Waalsprong nog sterker.

De Waalsprong

Aan de 'overkant' van Waalfront groeit Nijmegen als kool: tot ongeveer 2020 worden daar zo'n 12.000 nieuwe woningen, winkels, horeca, recreatie en kantoren gebouwd. Je bent er zo vanuit het Waalfront.

Dijkteruglegging Nijmegen-Lent: bijzonder waterbeheer

Bij Nijmegen-Lent ligt één van de smalste bochten in het Nederlandse rivierenstelsel. Bij extreem hoog water wordt de waterstand extra opgestuwd. Dit kan een probleem worden voor de veiligheid van bewoners. Om de Waal meer ruimte te geven is de bestaande rivierdijk 350 meter landinwaarts verlegd. Door deze dijkteruglegging en het uitgraven van een 'nevengeul' krijgt de rivier meer ruimte. Zo ontstaat het langgerekte eiland dat met bruggen wordt verbonden met Lent. In 2016 zijn de verlegging van de dijk, de aanleg van de nevengeul en de bouw van de bruggen klaar.

Waalkade: goede buur

Door het opknappen van de Waalkade buit Nijmegen haar ligging aan de rivier nog meer uit. Er is een visie opgesteld voor dit gebied tussen de spoorbrug en de verkeersbrug. Belangrijk is vooral de verbinding met aangrenzende gebieden. Zo wordt de Waalkade een nog betere buur voor Waalfront.

DOOR communicatie & vorm