het plan
deelplannen
infrastructuur
historie

Historie

Hier ligt het werkelijke hart van de oudste stad van Nederland. Precies op deze plek ontwikkelde zich een belangrijk stedelijk centrum van het Romeinse Rijk: Ulpia Noviomagus Batavorum. Tot het einde van de 2de eeuw was dit een stad met belangrijke openbare gebouwen en een herkenbare ruimtelijke opzet.

In het begin van de 19de eeuw werd het gebied steeds meer bepaald door de verder oprukkende vestingwerken van Nijmegen. Fort Krayenhoff werd in 1824 gebouwd. Vanaf de opening van de Waalhaven in 1855 kreeg het gebied steeds meer het huidige industriële karakter. Een halve eeuw later werden de eerste Nijmeegse woningwetwoningen aan de Weurtseweg gebouwd. Weer een teken dat dit gebied van oudsher het hart van de stad is.

‘Arbeiders en rondkolkend water’

Het gebied herbergt dus drie opvallende tijdlagen: de Romeinen, de vestingwerken en de industrie.
De combinatie van deze totaal van elkaar verschillende functies, heeft opzienbarende ontdekkingen opgeleverd. Zo is de plek van het VASIM-gebouw niet alleen bijzonder vanwege de cultuurhistorische waarde van het gebouw, maar ook vanwege de geschiedenis van de arbeiders die er werkten en vanwege de bijzondere kuil waar het gebouw in ligt. Ooit was dit de plek waar het water rondkolkte nadat het met geweld vanuit de Waal door de nog niet al te hoge dijk was gebroken.

‘Romeinse weg en nog altijd zichtbaar fort’

Minstens zo opvallend is de bijzondere strook tussen de Dijkstraat en de Winselingseweg. Hier ligt ondergronds de overgang van de droge zanduitlopers naar het natte kleigebied van de uiterwaarden. Tegelijkertijd is deze overgangszone ooit locatie geweest van een belangrijke Romeinse weg, terwijl op dezelfde plek rond 1820 het Fort Krayenhoff is gebouwd. Een belangrijk deel van de muur van het fort is nog zichtbaar vanaf de Waal.

DOOR communicatie & vorm